Rueda de prensa, denuncia boicot a la ILP Renda Garantida de Ciutadania.

P1060457 P1060428 P1060453 P1060455

PROPOSTA DE LLEI RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: LA FLAMA SEGUEIX VIVA

COMUNICAT RODA DE PREMSA DECLARACIÓ  ”UNA CATALUNYA SENSE POBRESA ES URGENT, POSSIBLE I NCESSÀRIA”

Avui 23 de juliol a les 12:15 hores es va iniciar la roda de premsa per presentar una important Declaració

Prèviament, la representació de la Comissió Promotora de la Renda Garantida de Ciutadania, s’ha dirigit als mitjans de televisió, ràdio i premsa presents per informar de la situació de la proposta de llei i ajudar-vos:

Breument ha informat que les maniobres dilatòries de la majoria parlamentària al servei del Govern de la Generalitat han aconseguit el seu propòsit d’impedir que s’aprovés la proposta de llei abans de finalitzar la present legislatura. La presentació d’esmenes per CiU, ERC, PSC, Ciutadans i PP, diferents entre si i allunyades de la proposta de llei tampoc ha facilitat un dictamen majoritari en la ponència i la seva presentació davant del Ple per a la seva votació.

En qualsevol cas, la proposta de llei no decau i prosseguirà la seva tramitació al Parlament resultant de les eleccions del 27S.

L’intent de desmobilitzar la ciutadania a través de l’estratègia dilatòria aplicada no ha aconseguit el seu propòsit. Des del dejuni de diversos dies al setembre de 2013 a Pl Catalunya, les marxes de treballadors/es en atur el 2013, 2014, la Setmana de la Dignitat al juny de 2014, el Fòrum d’alternatives a l’atur, pobresa i desigualtat al 2015, i la recent III Marxa entre els dies 6 i 9 de juliol, han expressat el suport i mobilització àmpliament unitària de la ciutadania en defensa de la proposta de llei de la renda garantida de Ciutadania. La flama segueix viva i es reforçarà després de les eleccions del 27S.

A continuació es dóna pas als protagonistes de la roda de premsa, els representants dels partits polítics que presenten i signen la Declaració que s’adjunta i que té per títol“UNA CATALUNYA SENSE POBRESA ÉS URGENT, POSSIBLE I NCESSÀRIA”.

Donen lectura a la Declaració, paràgraf a paràgraf, Laia Ortiz per Barcelona en comú, Quim Arrufat per la CUP, Joan Mena per EUiA, Joan Herrera per ICV, Albano Dante per PODEM, Núria Parlon per PSC i Josep Bel per Procés Constituent.

També, al costat dels activistes de diversos moviments socials, estaven presents David Fernández de la CUP, Núria Lozano d’EUiA, Laura Massana d’ICV, Marc Bertomeu i Oscar Guardingo de PODEM i Raúl Moreno de PSC.

Després de les preguntes dels periodistes finalitza la roda de premsa.

A continuació el text d’aquesta important Declaració:

UNA CATALUNYA SENSE POBRESA ÉS URGENT, POSSIBLE I NECESSÀRIA

Davant la greu situació de pobresa severa que colpeja a una gran part de la societat, a centenars de milers de famílies, als sectors més vulnerables com la infància, la gent gran, etc., i en resposta a la greu retallada a les prestacions de la RMI d’agost de 2011, es va impulsar la Iniciativa Legislativa Popular per una Renda Garantida de Ciutadania que desenvolupa l’art 24.3 de l’Estatut d’Autonomia.

Després de superar una llarga carrera d’obstacles aquesta Iniciativa va recollir 121.191 signatures, va obtenir la validació corresponent i va ser presentada en el Ple del Parlament de Catalunya celebrat el 26 març 2014.

Malgrat el seu caràcter d’extrema urgència social i tramitar-se al Parlament per la via d’urgència, l’oposició de la majoria parlamentària a aquesta proposta de llei ha aconseguit amb diferents tàctiques dilatòries impedir al llarg de 15 mesos que sigui aprovada abans de finalitzar la present legislatura.

El Govern de la Generalitat no només ha estat darrere d’aquesta política de bloqueig, tampoc ha complert els seus compromisos anunciats de millorar la contrareforma de la Renda Mínima d’Inserció que va excloure a desenes de milers de persones i famílies d’aquesta prestació condemnant-les a la misèria.

Està demostració de gravíssima insensibilitat social ha causat terribles danys i sofriments a centenars de milers de persones a Catalunya. Ha prevalgut la seva política d’ajust i austeritat, el rescat dels rics i poderosos a costa de l’empobriment de la majoria.

Per a les organitzacions que signem aquesta Declaració la Catalunya que somiem i per la qual treballem és la que garanteix la cohesió social, els drets socials bàsics, la plena ocupació en condicions dignes, la igualtat i la dignitat, el que implica garantir a totes les persones i famílies el dret a una Renda Garantida de Ciutadania que els asseguri els mínims d’una vida digna.

Ens comprometem davant la ciutadania de Catalunya, davant les persones que pateixen la pobresa i les seves terribles seqüeles, a promoure i defensar el contingut original de la proposta de llei de la Renda Garantida de Ciutadania perquè sigui la primera llei que aprovi el Parlament sorgit de les eleccions del 27 de setembre.

Volem que el nostre país garanteixi els drets de la ciutadania i impedeixi la utilització de la pobresa per mantenir captives a les persones vulnerables a través de xarxes clientelars que administren la beneficència amb opacitat i arbitrarietat.

Barcelona 23 de julio 2015

Firman:

CUP, EUiA, ICV, PODEM, PROCES CONSTITUENT, PSC i BARCELONA EN COMÚ

Nota: Adjuntem la Declaració signada y escanejada

Fotos de la roda de premsa

(Castellano)

PROPUESTA DE LEY RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA: LA LLAMA SIGUE VIVA

COMUNICADO RUEDA DE PRENSA DECLARACIÓN “UNA CATALUÑA SIN POBREZA SE URGENTE, POSIBLE Y NCESSÀRIA”

Hoy 23 de julio a las 12:15 horas se inició la rueda de prensa para presentar una importante Declaración

Previamente, la representación de la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía, se ha dirigido a los medios de televisión, radio y prensa presentes para informar de la situación de la propuesta de ley y responder a sus preguntas.

Brevemente ha informado que las maniobras dilatorias de la mayoría parlamentaria al servicio del Gobierno de la Generalitat han conseguido su propósito de impedir que se aprobase dicha propuesta de ley antes de finalizar la legislatura. La presentación de enmiendas por CiU, ERC, PSC, C’s y PP, diferentes entre sí y alejadas de la propuesta de ley tampoco ha facilitado un dictamen mayoritario en la ponencia y su presentación ante el Pleno para su votación.

En cualquier caso, la propuesta de ley no decae y proseguirá su tramitación en el Parlament resultante de las elecciones del 27S.

El intento de desmovilizar a la ciudadanía a través de la estrategia dilatoria aplicada no ha conseguido su propósito. Desde el ayuno de varios días en septiembre de 2013 en Pza Catalunya, las marchas de trabajadores/as en paro en 2013, 2014, la semana de la dignidad en junio de 2014, el Forum de alternativas al paro, pobreza y desigualdad, y la reciente III Marcha entre los días 6 y 9 de julio, han expresado el apoyo y movilización ampliamente unitaria de la ciudadanía en defensa de la propuesta de ley de la renta garantizada de Ciudadanía. La llama sigue viva y se reforzará tras las elecciones del 27S.

A continuación se da paso a los protagonistas de la rueda de prensa, los representantes de los partidos políticos que presentan y firman la Declaración que se adjunta y que tiene por título ”UNA CATALUNYA SENSE POBRESA ES URGENT, POSSIBLE I NCESSÀRIA”.

Dan lectura a la Declaración, párrafo a párrafo, Laia Ortiz por Barcelona en Comú, Quim Arrufat por la CUP, Joan Mena por EUiA, Joan Herrera por ICV, Albano Dante por PODEM, Nuria Parlon por PSC y Josep Bel por Procés Constituent.

Tras las preguntas de los periodistas finaliza la rueda de prensa.

A continuación el texto de esta importante Declaración:

UNA CATALUÑA SIN POBREZA ES URGENTE, POSIBLE Y NECESARIA

Ante la grave situación de pobreza severa que golpea a una gran parte de la sociedad, a cientos de miles de familias, a los sectores más vulnerables como la infancia, las personas mayores, etc., y en respuesta a la grave recorte a las prestaciones de la RMI de agosto de 2011, se impulsó la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía que desarrolla el arte 24.3 del Estatuto de Autonomía.

Tras superar una larga carrera de obstáculos esta Iniciativa recogió 121.191 firmas, obtuvo la validación correspondiente y fue presentada en el Pleno del Parlamento de Cataluña celebrado el 26 de marzo 2014.

A pesar de su carácter de extrema urgencia social y tramitarse en el Parlamento por la vía de urgencia, la oposición de la mayoría parlamentaria a esta propuesta de ley ha logrado con diferentes tácticas dilatorias impedir a lo largo de 15 meses de que sea aprobada antes de finalizar la presente legislatura.

El Gobierno de la Generalidad no sólo ha estado detrás de esta política de bloqueo, tampoco ha cumplido sus compromisos anunciados de mejorar la contrarreforma de la Renta Mínima de Inserción que excluyó a decenas de miles de personas y familias de esta prestación condenándolas a la miseria.

Está demostración de gravísima insensibilidad social ha causado terribles daños y sufrimientos a cientos de miles de personas en Cataluña. Ha prevalecido su política de ajuste y austeridad, el rescate de los ricos y poderosos a costa del empobrecimiento de la mayoría.

Para las organizaciones que firmamos esta Declaración la Cataluña que soñamos y por la que trabajamos es la que garantiza la cohesión social, los derechos sociales básicos, el pleno empleo en condiciones dignas, la igualdad y la dignidad, lo que implica garantizar a todas las personas y familias el derecho a una Renta Garantizada de Ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna.

Nos comprometemos ante la ciudadanía de Cataluña, ante las personas que sufren la pobreza y sus terribles secuelas, a promover y defender el contenido original de la propuesta de ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía para que sea la primera ley que apruebe el Parlamento surgido de las elecciones del 27 de septiembre.

Queremos que nuestro país garantice los derechos de la ciudadanía e impida la utilización de la pobreza para mantener cautivas a las personas vulnerables a través de redes clientelares que administran la beneficencia con opacidad y arbitrariedad.

Barcelona 23 de julio 2015

Firman:

CUP, EUiA, ICV, PODEMOS, PROCESO CONSTITUYENTE, PSC y BARCELONA EN COMÚN

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *